Sáng ngày 28/10/2020, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - TP. Nam Định, cụm chuyên môn số 2 thành phố Nam Định tổ chức Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn dạy - học...